Inschrijving ringtest

 

Registratieformulier voor: Ringtesten KWR 2021
21 december 2020 - 8 januari 2021


Gelieve het inschrijvingsformulier in te vullen, en vervolgens op de knop 'Vervolg inschrijving' te klikken.
Voor algemene inlichtingen en specifieke informatie aangaande de ringtesten KWR 2021, download de infobundel

Persoonlijke gegevens

Contact e-mail adres voor de ringtest (1) (*)

(1) Omwille van praktische redenen en om een vlotte communicatie met de laboratoria te kunnen garanderen (bv. wanneer mensen (tijdelijk) wegvallen), vragen wij om één e-mail adres op te geven.

Referentie van uw bestelbon (2)

(2) U kan deze referentie ook later nog doorgeven, via het uploaden van het keuzeformulier pakketten.
Deelname * Gelieve voor het vervolg van de inschrijving volgend stappenplan te volgen:

Stap 0
  • vervolledig uw inschrijving voor deelname aan de KWR-ringtesten
  • druk op "Vervolg inschrijving" en daarna op "Bevestig inschrijving" indien alle gegevens correct en volledig werden ingevuld.
  • Na bevestiging krijgt u op het scherm een inschrijvingsnummer (sleutel), welke u in stap 1 nodig heeft. Deze code bestaat steeds uit een combinatie van 5 letters en/of cijfers, bijv. abc123, 1234a, a123b, .... U krijgt het inschrijvingsnummer ook via de automatische bevestiginsmail, welke naar het opgegeven e-mailadres van de exploitatiezetel zal worden gestuurd.
Stap 1a: keuze analysepakketten
  • Download het keuzeformulier.
  • Maak een keuze van de gewenste pakketten en matrices.
Stap 2: uploaden formulier
  • Open de webapplicatie 'Indiening ringstest'
  • vul de naam van het labo in en het inschrijvingsnummer dat u verkreeg in stap 0
  • vul de referentie van uw bestelbon in (facultatief), indien u dit niet eerder in stap 0 heeft gedaan.
  • Upload het ingevulde formulier, en dit uiterlijk maandag 27 december 2021.

Organisatie
Indien u nog vragen of problemen heeft bij de inschrijving, kan u steeds terecht bij:

Opmerkingen
Betaling

Invoice data
To carry out the invoice correctly, you must fill in the VAT number of your company.
The amount due for the registration should be paid only after receipt of the invoice.

BTW

Facturatiegegevens
Inschrijving sluit maandag 27 december 2021